Siv.Ing. Fredrik Moen Haaland
har erfaring fra entreprenørvirksomhet og rådgivingsbransjen, og har deltatt i
prosjekteringen av  bygg med svært høye energi- og miljøambisjoner som
nullutslipsbygg (ZEB-COM), BREEAM-sertifiseringer, passivhus og
lavenergibygg. 

Blant prosjektene er store og
små badeanlegg, næringsbygg, forretningsbygg, skoler, omsorgsboliger,
leilighetsbygg og mindre boliger.