Frysjaparken Felt B
Frysjaparken Felt B (Illustrasjon: Arcasa Arkitekter)

Som underleverandør for Marini Consulting leverer F.M.Haaland bygningsfysisk prosjektering på nærings- og leilighetsprosjektet Frysjaparken felt B i Oslo Kommune. Prosjektet består av 305 leiligheter og næringsarealer på ca 3100 m2.

https://www.bygg.no/article/1453355