Tindlund barneskole

Byggherre:            Sarpsborg kommune
Oppdragsgiver:    Park&Anlegg AS
Størrelse:              750 m2
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt, oppfølging i byggetid

På Greåker i Sarpsborg bygges et tilbygg til eksisterende barneskole. Tilbygget står over to etasjer med arbeidsrom for ansatte og to klasserom. Tilbygget tilfredsstiller energimerke B.

Vi har ansvar for bygningsfysikk og energi i totalentreprisen.