Hagestue KØL

Byggherre:            Cityplan AS
Oppdragsgiver:    Cityplan AS
Størrelse:              70 m2
Prosjektperiode:  2020
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

På Nygaardsplassen i Fredrikstad ble det bygget en hagestue for restauranten KØL. Bygget har stort fokus på estetikk og tilpasning til gårdsrommet og tilliggende bygg, hvor hovedbygget har fått flere Arkitekturpriser det siste året.