Sentralt godkjent bygningsfysikk

tlf. 40 07 11 01
Fredrik@fmhaaland.no

Siv.ing. F.M. Haaland AS

Prosjektering og rådgivning innen bygningsfysikk og energiberegninger

Bygningsfysikk og energirådgiving i tiltaksklasse 3

Siv.ing. Fredrik Moen Haaland har 10 års erfaring fra rådgiving innen bygningsfysikk og energi og entreprenørvirksomhet, og har deltatt i prosjekteringen av  bygg med svært høye energi- og miljøambisjoner som nullutslipsbygg (ZEB-COM), BREEAM-sertifiseringer, passivhus og lavenergibygg.

Blant prosjektene er store og små badeanlegg, næringsbygg, forretningsbygg, skoler, omsorgsboliger, leilighetsbygg og mindre boliger.

Nye lokaler

Etter omtrent ti måneders drift på hjemmekontoret har vi i flyttet inn i Blender Collective, byens triveligste kontorfellesskap, på Nygaardsplassen i Fredrikstad sentrum.

www.marini.no