Hegdehaugsveien 26

Byggherre:            Hegdehaugsveien 26 AS
Oppdragsgiver:    Hegdehaugsveien 26 AS
Størrelse:              1600 m2
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

Rehabilitering og av Hegdehaugsveien 26 i Oslo. Bygget er satt opp i tre byggetrinn fra ca 1870 – 1970 og gjennomgår oppgradering i forbindelse med bruksendring. Det er satt spesielt fokus på fuktsikting og levetidsbetraktninger for eldste byggetrinn som er bygget i pusset tegl og er svært ømtålig for etterisolering.