Ensjøveien 4

Byggherre:            Neptune Properties
Oppdragsgiver:    Marini Consulting AS / J.I.Bygg AS
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Ensjøveien 4 / Tøyentaket er et boligprosjekt i Oslo med to leilighetsbygg over felles parkeringskjeller. Prosjektet har svært strenge krav til overvannshåndtering, og alle takflater benyttes til fordrøyning.

Ensjøveien 4