Relevante prosjekter de siste årene

Prosjekter med oppstart før 2019 er helt eller delvis utført som ansatt i Asplan Viak AS