Frysjaparken felt B

Byggherre:            Stor-Oslo Eiendom
Oppdragsgiver:    Marini Consulting AS
Størrelse:              ca 3000 m2 næring + >300 leiligheter
Prosjektperiode:  2020-2024
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt, oppfølging i byggetid

Felt B er tredje byggetrinn i utbyggingen i frysjaparken. Prosjektet består av to etasjer med parkering og næring som delvis er under terreng, i tillegg til opptil 7 etasjer med leiligheter over terreng. Det etableres takterrasser over næring, plan 4, 5 og 6 i tillegg til store arealer med grønne tak. Veidekke Entreprenør er totalentreprenør i prosjeket.

I tillegg til prosjektering av bygningsfysikk har vi også ansvar for uavhengig kontroll av utførelse for prosjektet.

Frysjaparken Felt B