Såner Brannstasjon

Byggherre:            MOVAR IKS
Oppdragsgiver:    Hersleth Entreprenør AS
Størrelse:              1000 m2
Prosjektperiode:  2021-2022
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt, oppfølging i byggetid

Det skal etableres ny brannstasjon på Såner i Vestby kommune. Bygget består av vognhall, tekniske arealer, oppholdsrom og soverom for mannskap. Det etableres solcelleanlegg på tak med  > 28 kWp.
I prosjektet har vi ansvar for bygningsfysikk og energiberegninger.

Såner Brannstasjon