Nordvalskogen

Byggherre:            Nikolai Isaksen
Oppdragsgiver:    Ola Roald Arkitekter
Størrelse:              200 m2
Prosjektperiode:  2020-2021
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

Enebolig og lager på Sleneset i Lurøy kommune. Boligen bygges i massivtre med klassisk torvtak og store vindusfelt mot V/N/Ø.
I prosjektet har vi bidratt med bygningsfysisk prosjektering og energiberegninger.