Åsgård skole og flerbrukshall

Byggherre:            Ås Kommune
Oppdragsgiver:    Betonmast Østfold AS
Størrelse:              15 200 m2
Prosjektperiode:  2021-2023
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt, oppfølging i byggetid

Nye Åsgård skole skal erstatte eksisterende skole i Ås sentrum. Prosjektet omfatter en barneskole beregnet for 784 elever med tilknyttet flerbrukshall, og det er stilt krav til passivhusnivå. Flerbrukshallen er prosjektert oppført i tre. På store deler av takflatene skal det etableres grønne tak og skolehage.

Med oss på simulering av dagslys og termisk inneklima har vi Alexander Marini i Marini Consulting AS.

https://www.bygg.no/betonmast-bygger-skole-pa-as/1463032!/