Dronningensgate 3-7

Byggherre:            Olav Thon Eiendom
Oppdragsgiver:    Marini Consulting AS
Prosjekttype:        Nybygg, næring og bolig
Størrelse:              ca 15 000 m2
Prosjektperiode:  2021
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Det skal bygges tre leilighetsbygg over eksisterende parkeringskjeller i Dronningensgate 3-7 i Moss sentrum. Prosjektet er tegnet av Dark Arkitekter, Consto er engasjert som totalentreprenør og vi har bistått Marini Consulting med energiberegninger for næringlokaler og boliger i blokk A.

Dronningensgate 3-7