Anfinnsensgate

Byggherre:            Norges Rørleggerbedrift AS
Oppdragsgiver:    Norges Rørleggerbedrift AS
Størrelse:              29 leilieggeter og totalt 2700 m2 BRA.
Prosjektperiode:  2021-
Prosjektfaser:       Forprosjekt

Leilighetsprosjekt i Askim i Indre Østfold med tre bygg over felles parkeringskjeller. Byggene skal oppføres med skråtak som gir et «Townhouse» preg.
https://www.smaalenene.no/skal-bygge-helt-spesielle-blokker-her-blir-et-nytt-innslag-i-bybildet/s/5-38-1022262