Valle Vision

Byggherre:            Union Eiendom
Oppdragsgiver:    NCC Norge AS
Størrelse:              23 500 m2
Prosjektperiode:  2021-
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt
Ansvar:                  Bygningsfysisk prosjektering

Kontorprosjekt på Valle i Oslo tilknyttet prosjektene Valle Wood og Valle View som vi også har deltatt på. Bygget skal tilfredsstille BREEAM-Excellent og er p.t. det største kontorprosjektet F.M.Haaland AS deltar i. Vi har også med Marini Consulting på som ivaretar dagslyskravene i prosjektet.

https://www.bygg.no/ncc-bygger-valle-vision/1475665!/

Valle Vision