Langhus 1405

Byggherre:            Selvaag Bolig AS
Oppdragsgiver:    Finn Kleiva Arkitekter
Størrelse:              Fire leilighetsbygg
Prosjektperiode:  2020-2021
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt

På Langhus senter bygger Solid entreprenør 4 boligblokker på oppdrag fra Selvaag Bolig AS. Vi bistår Finn Kleiva Arkitekter med energiberegninger i detaljprosjektet.

Bygningsfysisk prosjektering