Furulunden

Byggherre:            Vækerøyveien 18-22 AS
Oppdragsgiver:    NIPAS AS
Størrelse:              Rekkehus med 6 enheter + 1 tomannsbolig
Prosjektperiode:  2020-2022
Prosjektfaser:       Forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggetid