Valle View

Byggherre:            NCC Eiendom
Oppdragsgiver:    Asplan Viak AS
Størrelse:              13 000 m2
Prosjektperiode:  2018-2021
Prosjektfaser:       Detaljprosjekt, oppfølging i byggetid

Valle View er byggetrinn 2 av 4 på Valle i Oslo. Første byggetrinn var det mye omtalte massivtrebygget Valle Wood hvor vi også hadde ansvaret for bygningsfysikk. Bygget står over 13 etasjer og skal tilfredsstille BREEAM Excellent ved ferdigstillelse.

I prosjektet har vi ansvar for bygningsfysisk prosjektering.

Bygningsfysisk prosjektering